DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
vn 648,000 ₫ 449,000 ₫
id.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
org.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
io.vn 49,800 ₫ 39,800 ₫
edu.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
net.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
idn.vn 42,000 ₫ 42,000 ₫
ac.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
gov.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
health.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
info.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
int.vn 348,000 ₫ 199,000 ₫
name.vn 74,000 ₫ 39,000 ₫
pro.vn 159,000 ₫ 99,500 ₫
biz.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
ai.vn 548,000 ₫ 349,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 271,000 ₫ 309,100 ₫
top 49,000 ₫ 143,000 ₫
xyz 36,000 ₫ 331,100 ₫
site 39,000 ₫ 803,000 ₫
online 70,000 ₫ 803,000 ₫
info 506,000 ₫ 844,800 ₫
store 50,000 ₫ 1,142,900 ₫
fun 39,000 ₫ 803,000 ₫
org 289,000 ₫ 328,900 ₫
tech 109,000 ₫ 1,274,900 ₫
net 310,000 ₫ 350,900 ₫
asia 427,000 ₫ 480,700 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 817,000 ₫ 887,700 ₫
us 305,000 ₫ 346,500 ₫
in 387,000 ₫ 425,700 ₫
biz 434,000 ₫ 578,600 ₫
mobi 506,000 ₫ 925,100 ₫
tv 1,102,000 ₫ 1,223,200 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 778,000 ₫ 1,038,400 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 217,000 ₫ 238,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 486,200 ₫
name 219,000 ₫ 262,900 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 272,000 ₫ 299,200 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 751,000 ₫ 997,700 ₫
company 291,000 ₫ 452,100 ₫
academy 720,000 ₫ 803,000 ₫
gift 564,000 ₫ 631,400 ₫
media 774,000 ₫ 862,400 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
marketing 806,000 ₫ 897,600 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 834,000 ₫ 1,105,500 ₫
blog 696,000 ₫ 925,100 ₫
club 417,000 ₫ 469,700 ₫
design 1,468,000 ₫ 1,625,800 ₫
art 410,000 ₫ 462,000 ₫
life 720,000 ₫ 803,000 ₫
dev 432,000 ₫ 486,200 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
website 39,000 ₫ 645,700 ₫
space 39,000 ₫ 645,700 ₫
love 772,000 ₫ 1,026,300 ₫
work 296,000 ₫ 336,600 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
live 606,000 ₫ 677,600 ₫
ca 366,000 ₫ 413,600 ₫
bar 2,129,000 ₫ 2,352,900 ₫
vip 418,000 ₫ 576,400 ₫
pro 506,000 ₫ 567,600 ₫
la 888,000 ₫ 1,178,100 ₫
clinic 2,460,000 ₫ 3,230,700 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
group 406,000 ₫ 457,600 ₫
io 1,292,000 ₫ 1,432,200 ₫
contact 263,000 ₫ 300,300 ₫
ac 1,292,000 ₫ 1,432,200 ₫
domains 806,000 ₫ 897,600 ₫
global 1,664,000 ₫ 1,819,400 ₫
ltd 634,000 ₫ 708,400 ₫
news 606,000 ₫ 688,600 ₫
photos 491,000 ₫ 551,100 ₫
run 491,000 ₫ 551,100 ₫
sale 720,000 ₫ 803,000 ₫
studio 692,000 ₫ 772,200 ₫
support 521,000 ₫ 584,100 ₫
team 663,000 ₫ 740,300 ₫
travel 2,720,000 ₫ 3,003,000 ₫
video 720,000 ₫ 803,000 ₫
watch 806,000 ₫ 897,600 ₫
world 720,000 ₫ 803,000 ₫
wtf 780,000 ₫ 880,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?